Ravitsemussuositukset

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n ateriapalvelut noudattavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemia ravitsemussuosituksia eri kohderyhmille.

Terveyttä edistävä ruokavalio on kokonaisuus, jota ruokasuosituksissa havainnollistetaan ruokakolmiolla ja lautasmallilla. Monipuolinen ja vaihteleva ruoka-aineiden valinta mahdollistaa terveellisten, ympäristön kannalta kestävien ja hyvänmakuisten aterioiden ja välipalojen koostamisen.

Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä  ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla.

Tutustu suosituksiin,  www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio

 

 

 

Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Turuntie 18, PL 62
30101 Forssa
Puhelin vaihde (03) 4141 5890