Puhtauspalvelut

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n puhtauspalvelut tarjoavat laadukkaita puhtauspalveluja Forssan seutukunnan alueella.

Huolehdimme päivittäin noin 97 000 neliön siivouksesta päiväkodeissa, oppilaitoksissa, toimistotiloissa, palvelutaloissa, virastoissa, kulttuuri- ja julkisissa tiloissa sekä sairaalassa ja terveydenhuoltotiloissa sekä kiinteistöyhtiöiden porraskäytävissä.

Palvelukokonaisuutemme räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Olemme joustava kumppani ja reagoimme muuttuviin tilanteisiin nopeasti. Valvomme palvelun tehokkuutta ja laatua. Tärkein päämäärä on palvelunsaajien tyytyväisyys, tilojen puhtaus ja viihtyisyys.

Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen. Huolehdimme henkilöstömme ammattitaidon ylläpitämisestä jatkuvalla täydennyskoulutuksella, joka antaa työhömme varmuutta ja luotettavuutta.

Laatu

Valvomme palvelun laatua ja tehokkuutta. Tärkeitä päämääriämme ovat palvelun saajien tyytyväisyys sekä tilojen ja puhtaus ja viihtyisyys. Tarkistamme puhtautta erilaisilla menetelmillä, mm. Luminometrillä ja UV-lampuilla. Mittaukset ovat yksi osa tehokasta ja säännöllistä laadunvalvontaamme. Asiakkaan kanssa käymme säännöllisesti laatupalavereja.

 

Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Turuntie 18, PL 62
30101 Forssa
Puhelin vaihde (03) 4141 5890